Valpkurs tillfälle 4

Häråt-läxan funkar sådär men träning ger färdighet…

Denna gång gjorde vi övningarna:

Ligg med rätt teknik (från stå och från sitt)
Stå med rätt teknik (från sitt och från ligg)
Fokusövning – omvänt lockande (för att få hunden att bli kvar ”frysa” i position.
Kontaktövning – pendlingen (där ni kan öka svårighetsgraden i det oändliga)
Hanteringsövning – på bord
Handtarget – att använda vid inkallning.
Sen pratade jag om olika inkallningslekar för att göra det till en rolig lek som pendlingen, familjeinkallning, tunnelinkallning och med handtarget.

IMG_7136.JPG

IMG_7261.JPG

IMG_7245.JPG

IMG_7258.JPG